Gdje sam?

Gospodarenje otpadom na području Zagreba

Želimo osnažiti postojeći tim novim mladim volonterima koji će se pridružiti osmišljavanju i prijavi novog projekta navedene tematike. Volonteri trebaju ispunjavati uvjet da su mladi starosti do 30 godina.

U novi projekt u razradi koji se tiče problematike otpada, oporabe, recikliranja, zelenih otoka i zaštite okoliša u gradu Zagrebu potreban je veći broj volontera (13) prirodoslovnih i tehničkim usmjerenja, te 2 osobe za podršku - grafički dizajner i dizajner web stranice.

Volonteri će proći edukaciju o pisanju projekata te mogućnostima samozapošljavanja koje dolaze sa tzv. zelenim poslovima te sudjelovati u zajedničkom osmišljavanju i prijavi projekta.

Prednost imaju mlade osobe koje su nezaposlene i prirodoslovnih struka ili studenti Priridoslovno matematičkog fakulteta, agronomije, šumarstva, medicine i kao i tehničke struke (FER, strojarstvo).

e-mail:vigea@email.t-com.hr

Organizator: ViGea
Datum početka: 10.11.2017.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ViGea
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 10.11.2017
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu: Održavanje web stranica
Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kontakt osoba: Nikolina Bošnjak
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: - mladi do 30 godina (uvjet natječaja)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - razvoj i prijava projekta na natkječaj
Očekivani rezultati za volontere: - veća informiranost o procesu i problemima otpada i recikliranja u Zagrebu, upoznavanje sa PCM i natječajima, samozapošljavanju i zelenom gospodarstvu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.