Gdje sam?

Zajedno do boljeg projekta

Volonterski centar Zagreb uspostavio je u svojem višegodišnjem djelovanju partnerstva s brojnim akterima iz različitih segmenata društva. Naš rad se odvija u zajedničkom djelovanju i suradnji s tijelima državne i lokalne vlasti, udrugama, ustanovama i tvrtkama u provedbi programa i projekata.


Razvitak Međunarodnog volonterskog servisa ne bi bio moguć bez široke mreže međunarodnih organizacija s kojima surađujemo već dugi niz godina.

Opširnije

Predstavljamo organizatora

Epo

Udruga se bavi promocijom ranog edukativnog poticaja beba i male djece, te njihovih roditelja kao i svih stručnih osoba koje se direktno ili indirektno bave s djecom u dobi od rođenja do škole. Udruga potiče korisno i zabavno bavljenje s djecom, potiče razvoj vještina koje su važne i korisne za čitav život, razvoj komunikacije na hrvatskom jeziku, ljubav prema stranim jezicima (konkretno ...

Opširnije Svi organizatori

Više o našim partnerima