Gdje sam?

Ciljevi, aktivnosti i statut

Promicanjem volonterstva VCZ omogućava volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinosi rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

Ciljevi

Promicanjem volonterstva VCZ omogućava volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinosi rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

U svrhu ostvarivanja navedenoga VCZ doprinosi:


• povećanju osviještenosti šire javnosti o značenju i vrijednostima volonterstva te zagovaranju javnih politika koje doprinose njegovu razvoju,
• povećanju broja građana uključenih u volontiranje i broja volonterskih programa koji pridonose rješavanju aktualnih problema u zajednici,
• osnaživanju pojedinaca i razvoju ljudskih resursa putem volonterskih aktivnosti,
• osnaživanju organizatora volontiranja i drugih organizacija iz različitih društvenih sektora putem volontiranja,
• poboljšanju položaja socijalno isključenih osoba i osoba u ruziku od socijalne isključenosti kroz njihovo uključivanje u volonterski rad.

Aktivnosti

U svrhu ostvarivanja ciljeva VCZ obavlja sljedeće djelatnosti:


1. Organizacija i podrška u organizaciji volonterskih aktivnosti na području grada Zagreba.
2. Organizacija međunarodnih volonterskih projekata na području Republike Hrvatske.
3. Provedba aktivnosti namjenjenih razvoju volonterstva u regiji središnje Hrvatske.
4. Provedba aktivnosti namijenjenih razvoju međunarodnog volontiranja, mobilnosti i neformalnog obrazovanja mladih, s osobitim naglaskom na području Europske unije.
5. Vođenje i razvoj baze podataka volontera/ki, organizatora volontiranja i volonterskih projekata.
6. Informiranje građana/ki i organizacija o vrijednosti i mogućnostima volontiranja u Hrvatskoj i inozemstvu te pravnom okviru za volontiranje.
7. Izdavaštvo i istraživačka djelatnost.
8. Edukacija i savjetovanje volontera/ki, organizatora volontiranja te drugih dionika u razvoju volonterstva iz Hrvatske i inozemstva.
9. Promocija i zagovaranje volonterstva te razvoj suradnje s organizacijama koje promoviraju srodne vrijednosti.
10. Razvoj rješenja namijenjenih održivosti i samofinanciranju ostalih djelatnosti Udruge.


Statut Volonterskog centra Zagreb (2015.)