Gdje sam?

Povijest, misija i vizija

Volonterski centar Zagreb (VCZ) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1998. VCZ se razvio kao nastavak istoimenog projekta Antiratne kampanje Hrvatske, iz 1996. godine.

Povijest

Volonterski centar Zagreb (VCZ) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1998. VCZ se razvio kao nastavak istoimenog projekta Antiratne kampanje Hrvatske, iz 1996. godine. Taj je projekt započeo uz pomoć međunarodne organizacije Service Civil International dolaskom prvih stranih volontera u Pakrac, s namjerom da pomognu u obnovi ratom razrušenih područja. Njime smo počeli razvijati program međunarodne razmjene volontera, Međunarodni volonterski servis, koji je obilježio prvo desetljeće našega rada.

U 2001. godini, proglašenoj Međunarodnom godinom volontera od strane Ujedinjenih naroda, pokrenuli smo prvi projekt fokusiran isključivo na razvitak lokalnog volontiranja, pod nazivom «2001 volonter/ka». U posljednjih sedam godina, a intenzivnije od 2006., nastavili smo osmišljavati različite projekte namijenjene razvitku lokalnog volontiranja te putem njih izgradili naš drugi glavni program – program volontiranja u gradu Zagrebu nazvan Zagrebački volonterski servis.

Povodom obilježavanja Međunarodne godine volontera 2001., Volonterski centar Zagreb je dobio priznanje Vlade Republike Hrvatske za poticanje, promicanje i razvoj volonterskog rada.

 

Misija

Promicanjem volonterstva Volonterski centar Zagreb omogućava volonterski rad svim ljudima na lokalnoj i međunarodnoj razini i time doprinosi rješavanju problema te osnaživanju i razvoju pojedinaca i društva.

 

Vizija

Društvo u kojem je volonterstvo prepoznato kao vrijednost koja doprinosi izgradnji aktivne, odgovorne i humane zajednice.

VRIJEDNOSTI


Solidarnost
Solidarnost je za nas svijest o zajedništvu i povezanosti među ljudima koja pojedince potiče da pružaju pomoć i čini ih usmjerenima na druge u izgradnji društva po mjeri čovjeka.

Interkulturalnost
Smatramo da je važno aktivno upoznavati vrijednosti drugih kultura kao i približavati vrijednosti vlastite kulture drugima. Živjeti vrijednost interkulturalnosti za nas znači biti sposoban s vlastitim kulturnim identitetom razumjeti i prihvatiti osobe koje pripadaju drugim kulturama, jer produbiti spoznaju o drugima nužno podrazumijeva i produbljivanje saznanja o sebi.

Izgradnja kulture mira
Raditi na izgradnji kulture mira za nas znači živjeti i promicati vrijednosti, stavove i ponašanja koja omogućavaju međusobne odnose bazirane na načelima slobode, pravde i demokracije, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i solidarnosti. Za nas je u izgradnji kulture mira najvažnije poštivati život drugih i promicati praksu nenasilja kroz obrazovanje, dijalog i suradnju.

Osnaživanje pojedinaca i zajednica
Vjerujemo da volontiranje nudi jedinstvenu mogućnost da kroz stvaranje pozitvnih promjena u svijetu pojedinac raste i razvija se kao osoba te preuzme odgovornost za svoju zajednicu. Smatramo da volonterske aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe i rješavaju problemi na lokalnoj razini neizbježno pridonose stvaranju boljeg svijeta u cjelini.