Lansiranje nove verzije e-platforme za volontiranje – Volonteka!

Dragi volonteri i dragi suradnici,

S veseljem Vas obavještavamo da je nova verzija e-platforme za volontiranje – Volonteka spremna za rad s korisnicima!

Volonteka je online platforma koja kroz volonterske aktivnosti povezuje organizatore volontiranja i volontere, s ciljem razvoja aktivne volonterske zajednice i doprinosa razvoju volontiranja u cijeloj Hrvatskoj. Projekt izrade nacionalne e-platforme za volontiranje – Volonteka vodio je Volonterski centar Zagreb u koordinaciji s Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva.

Želimo:

– Potaknuti neprofitne organizacije u Hrvatskoj da se kroz organizirano volontiranje otvore građanima, njihovim znanjima i vještinama.
– Svim građanima RH ponuditi pristup informacijama o volontiranju i volonterskim aktivnostima.
– Volonterima i potencijalnim volonterima neovisno o njihovoj dobi, socijalnom statusu, spolu ili drugim obilježjima omogućiti da što lakše pronađu odgovarajuće prilike za volontiranje te ih potaknuti na volontiranje kao stil života kroz koji grade odgovorne, aktivne i humane zajednice kao i sebe same.
– Doprinijeti kvaliteti podataka o volontiranju kako bi se odluke o njegovom razvoju temeljile na stvarnim potrebama te ponuditi relevantne podatke za oblikovanje javnih politika vezanih uz volontiranje.

Nova verzija Volonteke trenutno se aktivno koristi za potrebe online platforme za volontiranje Volonterskog centra Zagreb, no uskoro će biti dostupna na nacionalnoj razini drugim regionalnim i lokalnim volonterskim centrima te organizatorima volontiranja i građanima diljem Hrvatske.

Korisnike online platforme za volontiranje Volonterskog centra Zagreb pozivamo da aktiviraju svoje korisničke profile. Nastojali smo u najvećoj mogućoj mjeri osigurati kontinuitet rada online platforme te su podaci Vaših profila prebačeni i spremni za korištenje u Volonteki. Potrebno je samo par koraka za aktivaciju Vašeg profila:

1) Na poveznici pronađite Volonteku: https://www.volonteka.vcz.hr/

2) Kliknite gumb „PRIJAVA“

3) Za aktivaciju je potrebno postaviti novu lozinku. Kliknite na poveznicu „Zaboravili ste lozinku?“

4) Sustav će Vas tražiti e-mail adresu. Budući da su podaci postojećeg profila prebačeni u Volonteku, potrebno je unijeti e-mail adresu s kojom je postojeći profil registriran

5) Na e-mail adresu stići će Vam upute o izmjeni lozinke

6) S novim pristupnim podacima možete se prijaviti u Volonteku, urediti podatke profila, dodati fotografiju te objavljivati volonterske aktivnosti/prijavljivati se na volonterske aktivnosti

Sve volonterske aktivnosti objavljene prije 16. svibnja 2021. na online platformi za volontiranje VCZ-a, a čije trajanje još nije završeno, također su prebačene u Volonteku i organizatori volontiranja mogu ih pronaći u svom profilu pod aktivnostima u tijeku. S obzirom da ovime Volonteka ulazi u prvu fazu rada, unaprijed se ispričavamo na mogućim tehničkim poteškoćama i pozivamo Vas da nas na njih upozorite.