Tražimo novog Izvršnog direktora/icu!

Volonterski centar Zagreb neprofitna je organizacija koja već dugi niz godina djeluje na razvoju volonterstva u Zagrebu i u Hrvatskoj, njegujući otvorene, uvažavajuće i podržavajuće odnose u svojoj organizaciji i u društvu. Jezgru Volonterskog centra posljednjih godina čini oko  4 zaposlenih osoba, no ovisno o količini i vrsti aktivnih projekata, broj vanjskih suradnika je promjenjiv.

Za poziciju Izvršnog/e direktora/ice, otvoreno je redovno radno mjesto s dugoročnom perspektivom.

Od direktora/ice se očekuje da proaktivno, angažirano i zainteresirano sudjeluje u upravljanju cjelokupnim radom organizacije, redovnim i projektnim, da kao vodeći član jezgre Volonterskog centra održava i promovira kulturu i vrijednosti centra.

Tražimo osobu za poziciju Izvršnog/e direktora/ice koja će voditi tim Volonterskog centra Zagreb, obavljajući kompetentno, profesionalno i odgovorno sljedeće poslove:

 • rukovoditi cjelokupnim radom udruge
 • koordinirati procese strateških i operativnih planiranja te poduzimati mjere koje podržavaju ostvarenje strateških ciljeva udruge
 • osiguravati i nadzirati provedbu operativnih planova te identificirati mogućnosti za poboljšanja
 • zapošljavati zaposlenike i suradnike i nadzirati i pružati podršku radu zaposlenih
 • štititi interese udruge i zaposlenika u skladu s aktima udruge te državnim zakonima i propisima
 • zastupati udrugu u javnosti, uspostavljati i unapređivati suradnje sa strateškim i drugim partnerima i dionicima u okruženju
 • raditi na promociji rada udruge, istupati u javnosti i medijima
 • surađivati s Upravnim odborom, predlagati pravila i strateške inicijative te pružati podršku njegovu radu
 • koordinirati i nadzirati pripreme izvještaja za donatore, Upravni odbor i članove
 • identificirati i nabavljati resurse potrebne za rad i razvitak organizacije te upravljati njihovim korištenjem
 • pratiti ukupnu potrošnju financijskih sredstava te raditi preraspodjele sredstava po potrebi
 • uključivati volontere u rad udruge kada god je prilika i raditi s njima sukladno smjernicama dobrog upravljanja volonterima
 • provoditi edukacije i savjetovanja o menadžmentu volontera te edukacije o uspostavljanju volonterskih klubova u školama i tvrtkama
 • pisati, voditi i nadzirati projekte
 • obavljati sve ostale poslove u duhu radnog mjesta i po nalogu Upravnog odbora

Izvršni/a direktor/ica odgovoran je za:

 • zakonitost i cjelokupno poslovanje udruge
 • postignute rezultate udruge, ispunjenje strateških i operativnih planova te kvalitetu usluga
 • financijski i organizacijski razvoj te stabilnost udruge
 • odgovara i direktno surađuje s Upravnim odborom

Za uspjeh na ovom radnom mjestu potrebne su sljedeće osobine, znanja i iskustva:

 • Radno iskustvo od najmanje pet godina u organizacijskom i financijskom menadžmentu slične kompleksnosti
 • Iskustvo u pisanju, provođenju i izvještavanju višegodišnjih EU i drugih projekata
 • Iskustvo u volontiranju i poznavanje rada civilnog sektora
 • Poznavanje financijskog poslovanja neprofitnih organizacija
 • Visoka razina organiziranosti, motiviranosti i proaktivnosti
 • Fokusiranost na postizanje rezultata i ostvarenje ciljeva
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja
 • Vrlo izražena osobna i društvena odgovornost
 • Pozitivan stav prema životu i autentičnost
 • Otvorenost i direktnost u komuniciranju
 • Visoko razvijene vještine timskog rada i suradnje, ali i samostalnosti u radu
 • Odlična informatička pismenost, samostalni rad u standardnim aplikacijama, napredne tablične kalkulacije (Excel)
 • Aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu
 • Završena visoka stručna sprema

Radeći u Volonterskom centru Zagreb kreirate budućnost u kojem je volonterstvo pokretačka snaga aktivne, odgovorne i humane zajednice. Naši dionici su iz javnog, poslovnog i civilnog sektora kao i tijela javne vlasti.

Nužan preduvjet za razvoj VCZ-a je kontinuirano usavršavanje i razvoj vještina iz područja organizacijskog i financijskog menadžmenta, te znanja iz područja menadžmenta volontera i volonterstva općenito. U VCZ-u težimo kreiranju ugodnog i poticajnog radnog okruženja u kojem se suradnja i povjerenje visoko vrednuju u svakodnevnom radu. Udruga je otvoren prostor za implementaciju vlastitih ideja sukladno misiji i viziji, te je mjesto za upoznavanje ljudi različitih profila, nacionalnosti i kultura.

Dnevni i tjedni raspored i mjesto rada: Puno radno vrijeme organizirano u skladu s potrebama posla i postavljenim ciljevima. Ured udruge je u Zagrebu, no posao zahtijeva prilagodljivost i povremeni rad od kuće i na terenu.

Planirani početak rada je siječanj 2022. godine. S odabranim kandidatom ili kandidatkinjom sklopit ćemo ugovor o radu na određeno vrijeme s mandatom od 4 godine, uz probni rok od 6 mjeseci.

Prijavna dokumentacija sadržava sljedeće:

 • motivacijsko pismo
 • životopis na hrvatskom jeziku
 • po mogućnosti pismo preporuke
 • po mogućnosti kontakt dviju osoba za preporuke o vašem dosadašnjem radu. Kontakt treba sadržavati: ime i prezime osobe, naziv institucije/organizacije u kojoj radi, rečenicu o tome gdje ste/na koji način surađivali, broj telefona/mobitela na koji se osoba može kontaktirati.

Navedeno je potrebno poslati na e-mail vcz.posao@gmail.com, s naznakom natječaj Izvršni direktor/ica do 25. studenog 2021.

Postupak selekcije uključivat će psihološko testiranje, testiranje rada i dubinski intervju odabranih kandidata i kandidatkinja. Prijava je otvorena do popunjavanja radnog mjesta.

Slanjem životopisa i motivacijskog pisma slobodno i izričito dajete privolu udruzi Volonterski centar Zagreb, OIB 86889002552, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da Vaše osobne podatke može obrađivati i koristiti u svrhu prijave na radno mjesto u udruzi.