Hrvatska volontira – 11. do 14.5.

Organizatori volontiranja – prijavite svoje volonterske aktivnosti na https://hrvatska.volontira.vcz.hr/u/register
Volonteri i volonterke – pratite ovih dana volonterske aktivnosti u svojim gradovima https://hrvatska.volontira.vcz.hr/events
Vidimo se od 11. do 14. svibnja!