Volonterski Oskar 2023.

Petnaesta godina Volonterskog Oskara

Volonterski Oskar je godišnja nagrada za volontera/ku godine koja se dodjeljuje za individualni volonterski doprinos na području Grada Zagreba. Dodjeljivanjem  Volonterskog Oskara želimo istaknuti poseban i nezamjenjiv doprinos kojeg volonterke i volonteri daju razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života u Gradu Zagrebu. Od 2022. godine Volonterski Oskar dodjeljuje se i obrazovnom i poslovnom sektoru koji doprinose rješavanju društvenih problema na području Grada Zagreba.

Nagradu Volonterski Oskar dodjeljuje Volonterski centar Zagreb u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

KOJI SU KRITERIJI ZA NOMINACIJU POJEDINACA VOLONTERA?

Tko može biti nominiran?

Nominirana može biti svaka osoba ako ispunjava sljedeće kriterije:

 • Životna dob od 15 godina na više
 • Obavljanje volonterskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)
 • Volontiranje u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice,  javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i  područne/regionalne samouprave) te u građanskim inicijativama, koji provode volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba
 • Prikupljeno najmanje 80 volonterskih sati u prvih 10 mjeseci 2023. godine,  volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja i/ili građanske inicijative na području Grada Zagreba
 • Volonterski angažman se mora protezati kroz najmanje 3 mjeseca u tekućoj  godini (uzastopnost mjeseci nije nužna)
 • Prednost u odabiru kandidata imat će volonteri koji su volontirali i prethodnih godina

TKO MOŽE NOMINIRATI?

Predlagatelj kandidata može biti neprofitna organizacija koja je člankom Zakonom o volonterstvu definirana kao mogući organizator volontiranja (udruga, zaklada, fondacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica,  državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) te građanska inicijativa, koji provodi volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Ako imate kandidata ili kandidatkinju za koje smatrate da bi trebali dobiti nagradu za životno djelo, kriteriji su isti kao gore navedeni uz kriterij da osoba minimalno 10 godina (ne nužno kontinuirano) volontira u jednoj ili više udruga ili građanskih inicijativa.

Prijavnica za građane volontere koje nominiraju organizatori volontiranja za nagradu Volonterski Oskar nalazi se ovdje

 

ŠKOLE I FAKULTETI

 1. godine odlučili smo uvesti kategoriju Volonterskog Oskara – nagradu za škole i fakultete koji razvijaju i potiču volontiranje među svojim učenicima/studentima. Nagradu dodjeljujemo i ove godine.

KOJI SU KRITERIJI ZA NOMINACIJU?

 • Osnovna ili srednja škola ili fakultet koji se nalazi na području Grada Zagreba
 • Volontiranje se provodi skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)
 • Škola ili fakultet ima osnovan volonterski klub koji djeluje minimalno 1 punu školsku/akademsku godinu (šk god 2022/2023)
 • Provedene minimalno 2 volonterske akcije s učenicima/studentima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (šk god 2022/2023)
 • Ukupan broj volonterskih sati učenika/studenata koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima jedne školske/akademske godine je 60 sati (šk god 2022/2023)
 • Prednost u odabiru kandidata imat će škole i fakulteti čiji su učenici/studenti volontirali i prethodnih  godine.

Prijavnica za škole ili fakultete koji se prijavljuju za kandidaturu za nagradu Volonterski Oskar nalazi se ovdje

 

TVRTKE

2022. godine odlučili smo uvesti kategoriju Volonterskog Oskara za tvrtke koje potiču zaposlenike na volontiranje i razvijaju vlastite volonterske programe. Nagradu dodjeljujemo i ove godine.

KOJI SU KRITERIJI ZA NOMINACIJU?

 • Volontiranje zaposlenika tvrtke se provodi u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)
 • Provedena najmanje 1 volonterska akcija u prvih 10 mjeseci 2023. godine
 • Tvrtka provodi volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba
 • Tvrtka ima internu Politiku o volontiranju zaposlenika
 • Tvrtka razvija volontiranje zaposlenika minimalno posljednje 2 godine (2022. i 2023.)
 • Tvrtka djeluje u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama RH, poslovanje tvrtke je etično i usklađeno s društvenom odgovornošću
 • Prednost u odabiru kandidata imat će tvrtke koje su volontirale i prethodnih  godina

Prijavnica za tvrtke koje se prijavljuju za kandidaturu za nagradu Volonterski Oskar nalazi se ovdje

 

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave za sve tri kategorije otvorene su od 30. listopada do 8.studenog 2023. (do ponoći)

 • Prijavnica za građane volontere koje nominiraju organizatori volontiranja za nagradu Volonterski Oskar nalazi se ovdje
 • Prijavnica za škole ili fakultete koji se prijavljuju za kandidaturu za nagradu Volonterski Oskar nalazi se ovdje
 • Prijavnica za tvrtke koje se prijavljuju za kandidaturu za nagradu Volonterski Oskar nalazi se ovdje

Koliko kandidata jedna organizacija/inicijativa može nominirati?

Predlagatelj kandidata može nominirati najviše dva kandidata za dodjelu nagrade Volonterski Oskar u jednoj godini.

Napomena: Podnositelj prijave mora obavijestiti kandidata/kinju o prijavi te se kandidat/kinja s prijavljivanjem mora složiti. Volonterski centar Zagreb ima pravo tražiti dostavu dodatne dokumentacije od predlagatelja kandidata.

KAKO IZGLEDA PROCES ODABIRA ZA GRAĐANE VOLONTERE?

Proces odlučivanja o dobitniku Volonterskog Oskara odvija se u dva kruga – u prvom  povjerenstvo odlučuje o nominiranim kandidatima koji prolaze u drugi krug natječaja. U drugom krugu građani glasaju za jednog od finalista/ica. Nagrada Volonterski Oskar bit će dodijeljena trima finalistima/icama, a nagrada za zagrebačkog volontera/ku 2023. godine bit će uručena jednoj osobi temeljem najvećeg broja glasova građana.

Povjerenstvo je tijelo čiji su članovi predstavnici različitih relevantnih dionika za razvoj volonterstva na području grada Zagreba. Povjerenstvo odlučuje o izboru finalista/ica koji  ulaze u drugi krug natječaja prema dolje navedenim kriterijima.

U drugom krugu natječaja, građani biraju zagrebačku volonterku/a 2023. godine među trima finalistima/cama koji su od strane povjerenstva izabrani kao najbolji. Kandidati koji  uđu u drugi krug bit će predstavljeni javnosti putem internetske stranice Volonterskog  centra Zagreb, ali i različitih društvenih i medijskih kanala. Građani će putem  internetske stranice  Volonterski Oskar moći elektronskim putem glasati i za  kandidata po svom izboru. Dobitnik/ca nagrade je osoba koja prikupi najveći broj glasova građana.

Posebnu nagradu za životno djelo Povjerenstvo može dodijeliti jednom kandidatu/kinji za dugogodišnji angažman u volontiranju i promicanju volonterstva.

KRITERIJI ODABIRA

Povjerenstvo će odluku o prolasku kandidata u drugi krug donijeti sukladno sljedećim  kriterijima:

 • Korist za organizatora volontiranja i korisnika volontiranja od volonterskih aktivnosti kandidata
 • Korist za širu zajednicu od volonterskih aktivnosti kandidata
 • Samoinicijativnost i posvećenost pri obavljanju volonterskih aktivnosti
 • Trajanje volonterskog iskustva kandidata
 • Posebne prepreke koje je kandidat morao svladati
 • Osobni razvoj kandidata omogućen volontiranjem

KAKO IZGLEDA PROCES ODABIRA ZA ŠKOLE I FAKULTETE?

Povjerenstvo pregledom i analizom prijava odlučuje koja škola/fakultet, prema kriterijima odabira, zaslužuje Volonterski Oskar u kategoriji “Volontiranje u školskom sektoru”. Nagrada Volonterski Oskar u kategoriji ” Volontiranje u školskom sektoru” bit će dodijeljena na svečanoj dodjeli nagrada 5.12.2023.

KRITERIJI ODABIRA

Povjerenstvo će odluku o pobjedničkoj školi ili fakultetu donijeti sukladno sljedećim kriterijima:

 • Korist za širu zajednicu od volonterskih aktivnosti i akcija koje su provedene
 • Broj učenika koji je sudjelovao na volonterskim akcijama
 • Broj volonterskih sati koje su učenici prikupili
 • Posvećenost pri obavljanju volonterskih aktivnosti
 • Pozitivan utjecaj na razvoj učenika i studenata (socijalne i komunikacijske vještine, empatija, aktivna participacija u društvu)
 • Prednost u odabiru kandidata imat će škole koje provode volontiranje duži niz godina

KAKO IZGLEDA PROCES ODABIRA ZA TVRTKE?

Povjerenstvo pregledom i analizom prijava odlučuje tko je, prema kriterijima odabira, tvrtka koja zaslužuje Volonterski Oskar u kategoriji “Volontiranje u poslovnom sektoru”. Nagrada Volonterski Oskar u kategoriji ” Volontiranje u poslovnom sektoru” bit će dodijeljena na svečanoj dodjeli nagrada 5.12.2023.

KRITERIJI ODABIRA

Povjerenstvo će odluku o pobjedničkoj tvrtki donijeti sukladno sljedećim kriterijima:

 • Korist za širu zajednicu od volonterskih aktivnosti i akcija koje su provedene
 • Broj volonterskih sati koje su zaposlenici prikupili
 • Broj zaposlenika koji je sudjelovao na volonterskim akcijama
 • Postoji li volonterski klub unutar tvrtke i koliko dugo
 • Prednost u odabiru imat će tvrtke koje provode volontiranje zaposlenika duži niz godina i koje su potpisnici Povelje o volontiranju zaposlenika

 

Vrijeme je da i vi dobijete nagrade! Prijave su otvorene od danas do srijede, 8. studenoga 2023. godine do ponoći.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave i podijele svoje priče o volontiranju. Veselimo se prijavama. Sretno!