Ante Gracin – finalist Volonterskog Oskara 2023.

Ante je uveliko unaprijedio rad Katoličke udruge “Kap dobrote”, svojim aktivnim angažmanom i doprinosom za poboljšanje uvjeta života naših starijih, nemoćnih i siromašnih korisnika. Obzirom da je temeljno poslanje naše udruge da nijedan čovjek ne bude sam te da je čovjeku najpotrebniji čovjek, Ante je uvelike bio prisutan za svoje korisnike kada im je bilo najpotrebnije te se zalagao da se omoguće njihova osnovna ljudska prava i pomagao u dostavi toplih obroka kada im je bilo potrebno, pomagao im oko hranjenja, oblačenja i njege kada su se našli izvanredno teškim i neočekivanim situacijama i na taj način je doprinio u spašavanju njihova života i poboljšanja njegove kvalitete. Prevozio je svoje teško pokretne, bolesne i nemoćne korisnike liječniku i pritom im bio pratnja, podrška i utjeha. Ante je sve svoje aktivnosti obavljao s ljubavlju, blagošću i puno strpljenja.

Sada je na vama red! Posjetite web stranicu Volonterski Oskar 2023 i glasajte za Antu Gracina ili svog favorita najkasnije do 4. prosinca 2023.