Organizatori upitnik - 2011

UPITNIK ZA ORGANIZATORE VOLONTIRANJA
Dragi Organizatori Volontiranja!

S ciljem promocije i većeg vrednovanja volonterskog rada te Zakona o volonterstvu, Volonterski centar Zagreb i Grad Zagreb zeljeli bi ukazati na korisnost volontiranja kroz prikaz volonterskih sati odrađenih u Vasoj organizaciji tijekom 2011.godine, posebice na aktivnostima iz Kalendara.


U tu svrhu, MOLIMO VAS DA NAKON SVAKE VOLONTERSKE AKTIVNOSTI EVIDENTIRATE BROJ VOLONTERA I VOLONTERSKE SATE I POSALJETE IH NA EMAIL: zvs_info@vcz.hr.

S obzirom da je evidencija volonterskih sati obvezna za svakog organizatora volontiranja po Zakonu o volonterstvu, vjerujemo da već imate sustav evidencije te da Vam slanje podataka VCZ-u neće iziskivati značajan dodatni napor. Ukoliko jos niste započeli evidenciju, NEKA VAM EUROPSKA GODINA VOLONTIRANJA BUDE POTICAJ ZA POČETAK EVIDENCIJE. Prikupljene podatke bismo predstavili na konferenciji koja će se odrzati u prosincu 2011. o kojoj ćete biti pravovremeno obavijesteni.

PODSJETNIK: - Svaki organizator volontiranja obvezan je volonteru izdati potvrda o volontiranju. Potvrda se izdaje po zavrsetku volonterskog angazmana, a u njoj treba biti naveden i broj volonterskih sati kao i svi bitni podaci predviđeni člankom 34. Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07). - Svi organizatori volontiranja, sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, članak 33.), duzni su dostaviti Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izvjestaj o obavljenim volonterskim uslugama ili aktivnostima, a vrsta podataka je definirana Pravilnikom o sadrzaju izvjesća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (prikaz u nastavku).

Vise na www.mobms.hr

Broj volontera prema spolu:

Broj volontera prema dobi:

Ukupan broj sati volontiranja ostvarenih u organizaciji:

Broj sati prema vrsti aktivnosti u koju su volonteri bili uključeni:

Administrativne usluge:

Intelektualne usluge:

Socijalne usluge:

Fizički poslovi ili usluge:

Drugo (upisati sto):