Ciljevi i strateška područja

Ciljevi

Udruga djeluje kao resursni centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva potiče osobni i društveni razvoj te ostvaruje sljedeće ciljeve:

 • povećanje osviještenosti šire javnosti o značenju i vrijednostima volonterstva te zagovaranje javnih politika koje doprinose njegovu razvoju,
 • povećanje broja građana uključenih u volontiranje i broja volonterskih programa koji pridonose rješavanju aktualnih problema u zajednici,
 • osnaživanje organizatora volontiranja i drugih organizacija iz različitih društvenih sektora putem volontiranja (udruga, javnih ustavnova i ostalih neprofitnih organizacija),
 • osnaživanje pojedinaca i razvoj ljudskih potencijala putem volonterskih aktivnosti, pri čemu je posebna pozornost posvećena djeci i mladima te odgojno-obrazovnim ustanovama i njihovim djelatnicima,
 • poboljšanje položaja socijalno isključenih osoba i osoba u riziku od socijalne isključenosti kroz njihovo uključivanje u volonterski rad.

 

Strateška područja

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Udruga djeluje kroz strateška područja:

 1. Informiranje građana i organizacija o volonterstvu te posredovanje u ponudi i potražnji volonterskog rada (posebice kroz vođenje i razvoj baze podataka volontera/ki, organizatora volontiranja i volonterskih projekata)
 2. Edukacija, savjetovanje i osnaživanje organizatora volontiranja i volontera
 3. Zagovaranje, umrežavanje i partnerstva
 4. Promocija vrijednosti volontiranja
 5. Organizacija vlastitih volonterskih aktivnosti
 6. Izdavaštvo i istraživačka djelatnost