Elena Cvetanović

Moji interesi

Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije • Beskućnici

Volonterski karton