Lea Potočar

Moji interesi

Djeca • Mladi • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton