Karolina Petranović

Moji interesi

Mladi • Stariji i nemoćni • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Beskućnici

Volonterski karton