Marija Abramović

Moji interesi

Djeca • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita okoliša • Umjetnost i kultura • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton