Nikolina Milic

Moji interesi

Djeca • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton