Petra Jerebić

Moji interesi

Djeca • Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton