Paula Rakovac

Moji interesi

Mladi • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije • Beskućnici

Volonterski karton