Natasa Doko

Moji interesi

Djeca • Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton