Tea Pollak

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita životinja • Obrazovanje

Volonterski karton