Aleksandra Lera

Moji interesi

Djeca • Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita okoliša • Umjetnost i kultura • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije • Beskućnici

Volonterski karton