bernardica pecuh

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju)

Volonterski karton