Danijela Grubišić

Moji interesi

Djeca • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Umjetnost i kultura • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton