marija homola

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton