Ivor Milobar

Moji interesi

Djeca • Mladi • Stariji i nemoćni • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton