Kristina Jurašić

Moji interesi

Djeca • Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita životinja • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton