Kristina Koloska Škvarč

Moji interesi

Zaštita okoliša • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton