Kristina Samošćanec Curić

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton