Maja Pavlić

Moji interesi

Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton