Marina Klobučar

Moji interesi

Djeca • Mladi • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije • Beskućnici

Volonterski karton