MATEA ĆURKOVIĆ

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton