petra karadža

Moji interesi

Djeca • Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Obrazovanje • Beskućnici

Volonterski karton