Vanja Vukic

Moji interesi

Djeca • Mladi • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton