tea nikolov

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton