Tina020

Moji interesi

Mladi • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita životinja • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton