ivana Tkalac

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita životinja • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton