Danijela Biondić-Vidaković

Moji interesi

Djeca • Mladi • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Umjetnost i kultura • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton