Gdje sam?

Dodatna pitanja za organizatore volontiranja, obrazovne ustanove i poslovni sektor

Kako pronaći volontere? Može li obrazovna ustanova uključiti volontere? Može li se tvrtka uključiti u volontiranje i kako? Izvještaji za organizatore volontiranja. Volontiranje stranaca u RH.

Volontere možete pronaći na razne načine: usmenim putem preko djelatnika, dosadašnjih volontera, poznanika, partnerskih organizacija, objavljivanjem poziva za uključivanje volontera na svojim mrežnim stranicama, društvenim mrežama i drugim komunikacijskim kanalima, distribucijom printanih postera i letaka te drugih tiskanih materijala, ili se možete koristiti nekim trećim alatima.

Jedna od mogućnosti za pronalazak volontera jest VCZ-ova online volonterska baza. Preduvjet korištenja baze je otvaranje profila organizacije kroz registraciju na našoj stranici. Nakon odobrenja registracije, pruža vam se mogućnost da objavljujete volonterske projekte i kroz njih otvarate pozicije na koje se mogu uključiti volonteri. Naša online volonterska baza osmišljena je kako bi vam olakšala pronalazak volontera.

Prije početka korištenja naše online volonterske baze svakako pročitajte i slijedite upute koje se nalaze u Vodiču za organizatore volontiranja.

Učenici osnovnih i srednjih škola mogu volontirati u sklopu školskih volonterskih klubova koje vode nastavnici i/ili drugi djelatnici škole. Volonterski klubovi škola mogu samostalno sa organizatorima volontiranja dogovarati i organizirati kratkoročne volonterske akcije ili uključivanje svojih učenika na dugoročniji volonterski angažman.

Ukoliko imate potrebe za time, možemo vam pružiti savjetodavnu podršku u procesu osnivanja volonterskog kluba vaše škole kroz koji će učenici organizirati volonterske akcije i uključiti se u provedbu raznih volonterskih aktivnosti.

Kako bi motivirali svoje učenike za uključivanje u volonterske aktivnosti moguće je s nama dogovoriti održavanje prezentacije ili orijentacijske radionice u trajanju 1 do 2 školska sata o volontiranju i njegovim vrijednostima, motivaciji za volontiranje, osnovama Zakona o volonterstvu, primjerima dobre prakse školskog volontiranja u zemlji i inozemstvu, načinom rada volonterskih klubova u školi te mogućnostima uključivanja u volonterske aktivnosti preko naše online volonterske baze.

Sukladno Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja dužni ste kao organizator volontiranja podnijeti izvješće Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) o obavljenim volonterskim aktivnostima u svojim organizacijama.

Izvješće se podnosi jednom godišnje a uobičajeni rok za njegovo podnošenje je krajem veljače tekuće godine za prethodnu. Izvješće podnosite putem web aplikacije na stranicama MSPM-a.

Volontiranje u tvrtkama ili bilo kojem drugom obliku profitne pravne osobe (d.o.o. , j.d.o.o., obrt i dr.) NIJE DOZVOLJENO. Cilj volontiranja je povećanje zajedničkog dobra (nikako povećanje profita za pojedince i tvrtke) i zato Zakon o volonterstvu kaže da organizator volontiranja može biti isključivo neprofitna pravna osoba. Detaljnije možete pročitati u pitanju: "Tko može biti organizator volontiranja?".

No, iako tvrtka ne može organizirati volontiranje, ono što svakako preporučamo je poticanje i omogućavanje djelatnicima da se organizirano ili pojedinačno uključe u volonterske aktivnosti u svom okruženju. Više o tome pročitajte pod pitanjem: "Može li tvrtka svoje zaposlenike uključiti u volontiranje na neprofitnom projektu?".

Volontiranje je vrijedno i važno za svakog pojedinca, organizaciju i širu zajednicu i zato je poželjno da se u njegov razvoj uključe svi pripadnici društva, uključujući i tvrtke. Kao tvrtka, svojim djelatnicima možete omogućiti volontiranje na neprofitnim projektima koje smatrate važnim za razvoj i unaprjeđenje zajednice. Osim konkretne koristi koje zajednica dobiva, volontiranjem se među djelatnicima izgrađuje timski duh i veći osjećaj za zajednicu, a tvrtke postaju odgovornije i ostavljaju pozitivnije „tragove“ u društvu.

Ukoliko ste u ime svoje tvrtke zainteresirani za volontiranje djelatnike najlakši je način kontaktirati neprofitnu organizaciju u vašoj zajednici i direktno se dogovoriti oko provedbe volonterskih aktivnosti.

Koristeći se našom stranicom i online volonterskom bazom, kao tvrtka imate nekoliko načina kako pronaći neprofitne organizacije i volonterske projekte u koje možete uključiti svoje djelatnike:
 pretraživanjem sekcije 'Partneri', pogledajte popis organizatora volontiranja s kojima možete dogovoriti suradnju i organizirati volontersku aktivnost,
 pretraživanjem sekcije 'Lokalno volontiranje' i popisa aktualnih volonterskih projekata možete kontaktirati organizatora volontiranja i dogovoriti volontersku akcije za djelatnike tvrtke.

Najčešće aktivnosti na kojima volontiraju djelatnici tvrtki su uređenje okoliša (domova, parkova i sl.), ličenje različitih organizacija u potrebi, druženje s korisnicima (djeca, stariji), i slično.

Ukoliko kao tvrtka želite intenzivnije djelovati i promovirati volontiranje te raditi na izgradnji zajednice možete se javiti i direktno nama na mail projekti@vcz.hr i pomoći ćemo vam da pronađete i provedete vaše volonterske planove u djelo.

Stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici Hrvatskoj reguliranjem boravka sukladno odredbama Zakona o strancima (ZoS). Ugovor o volontiranju koji zaključi volonter stranac u pisanu obliku, sukladno ZoS-u, smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka.

U slučajevima kada stranci volontiraju izravno s korisnicima koji pripadaju ranjivim skupinama vrijede ista pravila i procedure opisane u pitanju: "Što je važno kada se volontira s ranjivim skupinama i kada je potreban izvadak iz kaznene evidencije?".

Kada za volontera stranca nije moguće dobiti izvadak iz kaznene evidencije (npr. azilanti) potrebno je osigurati stalni stručni nadzor nad njegovim radom te osigurati da volonter ne dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom za vrijeme cijelog perioda njegova volontiranja. Preporuka je Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva pravosuđa da se za takve osobe izvadi Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak koju volonteri sami mogu izvaditi na nadležnom Općinskom sudu.

Detaljan opis postupka i svih koraka koje je potrebno poduzeti sukladno Zakonu o strancima pronađite OVDJE.