Gdje sam?

Međunarodni dan volontera 2009.

Međunarodni dan volontera 2009. obilježili smo kampanjom pod nazivom „Volonterske boje solidarnosti“ koja u fokus stavila problematiku beskućništva u gradu Zagrebu. Održali smo volontersku akciju ''Kulturom protiv isključenosti'', organizirali prikupljanje sredstava za program rada s beskućnicima u 2010. godini, lijepili volonterske plakate te zajedno proslavili tradicionalnom Volonterijadom u Purgeraju. Uz to smo kroz Hrvatsku mrežu volonterskih centara sudjelovali u organizaciji okruglog stola o izazovima razvoja volonterstva koji je bio održan u Hrvatskom saboru te otvorili Volontersku info točku na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu.