Gdje sam?

Međunarodni volonterski kampovi 2011.

Organizacija međunarodnih volonterskih kampova u Hrvatskoj u 2011. obuhvatila je pripremu i provedbu ukupno 9 kampova u 8 lokalnih zajednica u različitim dijelovima Hrvatske: Zabok, Kuterevo, Supetar, Slatina, Kumrovec, Kutina, Kali – otok Ugljan i Karlovac – dva kampa. Zaprimljeno je 183 prijava za sudjelovanje na kampovima u Hrvatskoj, sudjelovalo je ukupno 74 međunarodna volontera (puno trajanje kampa) i 12 voditelja kampova, koji su zajedno prikupili 6995 volonterskih sati (5239 međunarodni volonteri / 1756 voditelji kampova)!