Gdje sam?

VIV - Very Important Volunteers

''VIV projekt'' internetska je i Facebook kampanja kroz koju predstaviljamo volontere i volonterke različitih profila koji volontiraju u nekoliko neprofitnih organizacija u Zagrebu. Volonterke i volonteri, čiji doprinos je prepoznat kao dragocjen i nezamjenjiv u djelovanju organizatora volontiranja, kroz kampanju su dobili poruke od korisnika njihovog volonterskog rada o tome što im znači njihova podrška. Na Volonterijadi, 5. prosinca, ovim vrijednim volonterima bit će uručene prigodne simbolične nagrade i zahvale od ljudi kojima su svojim radom obogatili život.


Pogledajte profile i poruke zahvale našim VIV volonterima:


* Ana Marija Španić * Anita Krmek * Barbara Daničić * Drago Rendulić * Ines Rezo *


* Dina Stuparić Krajcar * Ivana Bertić * Ivana Kovačić * Ivana Palčić Borić * Ivanka Ban *


* Jelena Tamindžija * Jozefina Klarić * Katarina Martinović * Lidija Batić * Maja Mušura *


* Marta Takahashi * Mato Radeljak * Mensura Juranović * Mira RuhekMirna Barnjak *


* Suzana Sakić * Šimun Bagić * Tanja Lakić * Valentino Findrik * Vera Kuga * Zvonko Sruk *