Gdje sam?

Volonterijada 2008.

Klub Purgeraj pokazao se još jednom fantasticnim domaćinom tako da smo dočekali Međunarodni dan volontera uz zvuke našeg volonterskog Pizzicato - kočani orkestra iz Makedonije.