Gdje sam?

Izrađen prvi cjeloviti kurikulum o školskom volontiranju

„VOLONTIRANJE KAO POKRETAČKA SNAGA ZAJEDNICE“ – POČINJEMO U ŠKOLSKIM KLUPAMA, STVARAMO TEMELJNU INFRASTRUKTURU ZA ODRŽIVI RAZVOJ U BUDUĆNOSTI!

Volonterski centar Zagreb, u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama i neprofitnim organizacijama, izradio je ogledni Kurikulum za razvoj volonterskog programa i održivi razvoj za osnovne i srednje škole, koji je isporučen na više od tisuću školskih ustanova u cijeloj Hrvatskoj. Kurikulum je izrađen kroz projekt „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“, u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, u koji je uključeno više od tri tisuće učenika osnovnih i srednjih škola u RH. Volonterski centar Zagreb kao nositelj projekta i koordinator aktivnosti pruža sustavnu podršku informiranjem i savjetovanjem za sve zainteresirane ustanove u području školskog volontiranja i implementacije Kurikuluma.

Izradili smo program Kurikuluma za OSNOVNE ŠKOLE, uz pripadajući Plan i program izvedbe orijentacijskih radionica iz područja volonterstva za niže i za više razrede, održivog razvoja i nenasilne komunikacije za niže i više razrede.

Uz to, izradili smo program Kurikuluma za SREDNJE ŠKOLE, uz pripadajući Plan i program izvedbe orijentacijskih radionica iz područja volonterstva, održivog razvoja i nenasilne komunikacije.

Obrazovanje djece i mladih unutar ali i izvan okvira školskog sustava, jedna je od temeljnih i najvažnijih prilika za izgradnju sretne, perspektivne budućnosti i održivog razvoja zajednice. Po prvi puta u Hrvatskoj stvorene su i implementirane smjernice za održivi razvoj, temeljene na volonterstvu, a ujedinjene kao programi neformalne izobrazbe unutar Kurikuluma za razvoj volonterskog programa i održivi razvoj za osnovne i srednje škole. Pokretanjem inicijative za izradu Kurikuluma, Volonterski centar Zagreb ostvario je jedinstven doprinos u području neformalnog obrazovanja koje doprinosi razvoju volonterstva, održivog razvoja i nenasilne komunikacije, kao osnovnih sastavnica Kurikuluma.

Navedeni uspjeh postignut je kroz provedbu projekta „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“, u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a projekt osim razvoja pravne infrastrukture, obuhvaća i edukacije, radionice i volonterske akcije, od kojih će izravnu korist kroz sudjelovanje imati više od 3.400 učenika osnovnih i srednjih škola u RH. Opći cilj projekta je stvaranje sretnije i humanije budućnosti u kojem su volonterske zajednice u školama pokretačka snaga održivog razvoja te aktivnog i odgovornog društva.

Kroz projekt je ogledni Kurikulum učinjen dostupnim za usvajanje u više od tisuću škola u cijeloj RH, kojima su dostavljeni materijali i smjernice te programi orijentacijskih radionica, a više od tri tisuće učenika usvojit će osnovna znanja o volontiranju, održivom razvoju i zaštiti okoliša te o nenasilnoj komunikaciji, dok će ujedno veliki dio njih postati volonteri uključujući se u rad volonterskih klubova i u brojne volonterske akcije u zajednici. Kako bi to sve bilo moguće, bilo je potrebno najprije formirati pravnu infrastrukturu koja će omogućiti i poticati razvoj školskog volonterstva i održivog razvoja, a što je uspješno realizirano iniciranjem, izradom i implementacijom Kurikuluma.

U partnerstvu s IX. Gimnazijom i OŠ Augusta Šenoe iz Zagreba, Industrijsko-obrtničkom i Osnovnom školom iz Slatine te neprofitnim organizacijama Hrvatska udruga za mirenje HUM i Održiva alternativa ZAjednici O.A.Z.A., kroz ovaj projekt kreiran je specijalizirani Kurikulum koji će obuhvaćati područja volonterstva, održivog razvoj i nenasilne komunikacije, a uz izuzetno važnu dodanu vrijednost: stvaranje volonterskih aktivnosti putem kojih će učenici osnovnih i srednjih škola aktivno sudjelovati u stvaranju socijalne kohezije u zajednici i društvu, unutar područja aktivnosti neophodnih za osiguravanje održivog razvoja.

Kako bi predloženi Kurikulum bio kvalitetan i primjenjiv, u svrhu njegove izrade okupljena je stručna radna skupina za izradu i implementaciju Kurikuluma, koja je uključivala predstavnike iz regionalnog Volonterskog centra Zagreb, partnerskih škola i udruga iz neprofitnog sektora te vanjske suradnike iz područja visokog obrazovanja. Ogledni Kurikulum nastao je detaljnom analizom relevantnih stručnih sadržaja, strateških dokumenata i analizom postojećih formalnih kurikuluma, a rezultiralo je izradom 6 programa izobrazbe (uključujući teme volonterstvo, zaštita okoliša, nenasilna komunikacija – svaki od njih za OŠ i za SŠ), a programi su objedinjeni u 2 nacionalna kurikuluma.

Tako je izrađen dugotrajni održiv program i Kurikulum za razvoj volonterskog programa i održivi razvoj kao temelj za uspostavljane sistemskog obrazovanja za održivi razvoj u osnovnim i srednjim školama te su ostvareni institucionalni temelji za sistematičnu implementaciju tema održivog razvoja u formalni obrazovni sustav.

Kako bi se Kurikulum za razvoj volonterskog programa i održivi razvoj, mogao na efikasan način uvesti u formalni odgojno-obrazovni sustav te imajući na umu činjenicu da je volonterstvo u ovom projektu temeljni društveni resurs za doprinos održivom razvoju, osim samog uvođenja Kurikuluma kroz projekt su osigurane i popratne aktivnosti i održivost kako bi se implementirani Kurikulum mogao realizirati u praksi. Sukladno tome, provedene su edukacije o menadžmentu volonterstva za odgojno-obrazovne djelatnike kako bi unutar škole mogli pokretati i voditi Školske volonterske klubove, a planirana je i provedba orijentacijskih radionica za učenike, kako bi stekli temeljna znanja o volonterstvu, koja će zatim moći primijeniti izravno kroz sudjelovanje u volonterskim akcijama, koje se nastoje provoditi unatoč izazovnim vremenima i preprekama koje sa sobom nosi ova krizna godina.

Kurikulum je do sada usvojen u četiri odgojno-obrazovne ustanove, partnerske organizacije na projektu, a dobivene su i brojne pozitivne povratne informacije o Kurikulumu od školskih ustanova koje su indirektno obuhvaćene projektnim aktivnostima. Nastavljamo djelovati i dalje u području razvoju školskog volontiranja te očekujemo i u budućnosti nastavak uspješne implementacije Kurikuluma unutar školskih ustanova diljem Hrvatske.

Tako osiguravamo da djeca i mladi u RH dobiju priliku za aktivnim djelovanjem (ne samo sudjelovanjem) te ih praktičnim radom educiramo kako da upravljaju društvenim promjenama, kritički misle, donose odluke, primjenjuju stečeno znanje a što su upravo neke od temeljnih pretpostavki za stvaranje društva održivog razvoja.

Kroz činjenicu da se educiraju upravo najmlađi članovi društva, osiguravamo da u budućnosti oni postanu nositelji promjena te da nastave sa širenjem obrazovanja za održivi razvoj, a otvaranjem spoznajnih horizonta za ovu temu, upućujemo ih na relevantnost brige i aktivnog djelovanja za postizanje održivog razvoja. Fokus je na stvaranju generacije koja će biti društveno i ekološki osviještena te svjesna svoje uloge u upravljanju promjenama u budućnosti. Održivi razvoj kao koncept podrazumijeva razvoj politika i obrazaca ponašanja koji danas osiguravaju resurse i potrebe za sutra. Unatoč kriznoj godini, pozitivne promjene moraju nastaviti rasti i drago nam je da smo unatoč svim izazovima uspjeli realizirati ovo važno postignuće koje će imati dugoročan pozitivan utjecaj na obrazovanje djece i mladih, kao i na njihov osobni i profesionalni rast i razvoj u smjeru prosocijalnih i proaktivnih građana u budućnosti, koji će doprinositi daljnjem napretku i razvoju održivosti i kohezije.