Gdje sam?

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu. Nacrt prijedloga Zakona objavljen je na portalu „e-Savjetovanja" na ovom linku, a javno savjetovanje otvoreno je do 7. ožujka 2021. godine.