Gdje sam?

Školsko volontiranje

VCZ je započeo rad na razvoju različitih oblika volontiranja u sklopu odgojno-obrazovnih ustanova još 2006. godine, kad je proveden prvi projekt namijenjen poticanju učenika srednjih škola na volontiranje te povezivanju sveučilišta i ustanova socijalne skrbi. S godinama je ovaj rad postao sve bogatiji i sustavniji, a mreža suradnika značajno se proširila. Također, redovito se provode projekti školskog volontiranja i edukacije za organizatore volontiranja. Posljednjih godina poseban fokus je na razvoju jačanju školskih volonterskih klubova kao nositelja društvenog aktivizma unutar odgojno-obrazovnih ustanova.

 

 1. Novi projekt razvoja školskog volontiranja u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ 


Volonterski centar Zagreb započeo je 01.08.2019. provedbu dvogodišnjeg projekta razvoja školskog volontiranja u Zagrebu i Slatini pod nazivom „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“. 

Opći cilj projekta je stvaranje sretnije i humanije budućnosti u kojem se volonterske zajednice uškolama pokretačka snaga održivog razvoja te aktivnog i odgovornog društva. 

Specifični ciljevi projekta su:
1. Doprinijeti razvoju kompetencija kod djece i mladih iz područja održivog razvoja, volonterstva i nenasilne komunikacije te ih potaknuti na volontiranje i aktivno sudjelovanje u izgradnji zajednice i postizanju socijalne kohezije
2. Doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj volonterstva i održivi razvoj u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, Slatini i šire
3. Promovirati volonterstvo i održivi razvoj te povezati i osnažiti partnerstva OCD-a, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju te stvoriti mrežu dionika koji će biti predvodnici društvenih promjena u području školskog volontiranja i održivog razvoja.

Glavni korisnici projekta su učenici osnovnih i srednjih škola te škole kao ustanove koje su ključni akteri u odgoju i obrazovenju mladih generacija i samim time i ključni dionici u oblikovanju budućnosti. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Partneri u projektu su Hrvatska udruga za mirenje, Udruga OAZA, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb, IX. gimnazija Zagreb. 

Kroz projekt ćemo razvijati volonterske klubove u školama i učiti djecu o volontiranju, održivom razvoju i nenasIInoj komunikaciji te ih potaknuti na volontiranje u zajednici. Projektom ćemo povezati i osnažiti partnerstva OCD-a, škola i lokalnu zajednicu u podizanju svijesti o održivom razvoju te stvoriti mrežu dionika koji će biti predvodnici društvenih promjena u području školskog volontiranja i održivog razvoja. 

Očekivani rezultati projekta su:
• Izrađeno 6 programa izobrazbe: izobrazba za volonterstvo, zaštitu okoliša i nenasilnu komunikaciju za osnovne škole i srednje škole; programi objedinjeni u 2 nacionalna kurikuluma (1 za osnovne škole i 1 za srednje
• Provedena edukacija o Mendžmentu volontera za minimalno 10 predstavnika odgojno-obrazovnih ustanova
• Minimalno 4 odgojno-obrazovne ustanove ojačale ljudske i sadržajne kapacitete za provedbu volonterskih aktivnosti i aktivnog sudjelovanja djece i mladih te nenasiInu komunikaciju kroz Kurikulum za razvoj volonterskog programa i održivi razvoj
• Provedene orijentacijske radionice o volonterstvu za 1100 učenika, radionice o održivom razvoju i zaštiti okoliša za 1100 učenika te o nenasilnoj komunikaciji za 400 učenika
• Provedeno minimalno 12 volonterskih akcija s uključenih minimalno 800 učenika
•I zrađena, tiskana i distribuirana nova publikacija „Volontiram, učim, širim dobru priču - razvoj volonterskih klubova u osnovnim školama“ i dorada te dotisak publikacije za srednje škole "Generacija za V - Priručnik o volontiranju za srednjoškolce"
• Kontinuirana promocija vrijednosti volonterstva, održivog razvoja i projekta putem web stranica i društvenih mreža svih partnera - kontinuirano, minimalno 100 objava na web stranicama i društvenim mrežama svih partnera i 50 objava u medijima
• Uređene i opremljene 3 prostorije u 3 škole namijenjene razvoju volonterskog programa i nastavku projeknih aktivnosti

Projektne rezultate ćemo promovirati u drugim školama i u široj javnosti kako bi školsko volontiranje postalo standard u školama i kao takvo podržano od strane svih dionika u društvu. Pozivamo vas da pratite aktivnosti tijekom provedbe projekta te vas potičemo da se zajedno s nama uključite u razvoj školskog volontiranja i aktivnih te humanih zajednica.


2. Razvoj srednjoškolskog volontiranja 

Volonterski centar Zagreb je 2013./2014. provodio projekt razvoja srednjoškolskog volontiranja, a koji je dao dodatni zamah volontiranju u obrazovnim ustanovama te pokrenuo pozitivni trend srednjoškolskih volontera. Projekt „Pokreni sebe, promijeni svijet - mobilizacija potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“ bio je izuzetno usoješan te su razvijeni i/ili unaprijeđeni školski volonterski klubovi diljem Hrvatske (više od 40), a opći cilj projekta bio je osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih. Više o projektu možete pročitati na LINKU

3. Razvoj osnovnoškolsko volontiranja

Osnovnoškolsko volontiranje kao koncept je relativno nova i inovativna vrsta volontiranja, a Volonterski centar Zagreb sa provedbom projekata razvoja volontiranja u osnovnim školama započeo je još 2014. godine kada je proveden prvi projekt u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Od tada, VCZ je redovno svake godine provodio nacionalne projekte usmjerene na razvoj osnovnoškolskih volonterskih klubova i/ili volonterskih programa. Kroz aktivnosti projekata, obuhvaćeno je mnoštvo učenia volontera te pokrenuto i/ili razvijeno preko 15 volonterskih klubova. Detaljnije o osnovnoškolskom volontiranju možete pročitati OVDJE.