Gdje sam?

Školsko volontiranje

VCZ je započeo rad na razvoju različitih oblika volontiranja u sklopu odgojno-obrazovnih ustanova još 2006. godine, kad je proveden prvi projekt namijenjen poticanju učenika srednjih škola na volontiranje te povezivanju sveučilišta i ustanova socijalne skrbi. S godinama je ovaj rad postao sve bogatiji i sustavniji, a mreža suradnika značajno se proširila. Također, redovito se provode projekti školskog volontiranja i edukacije za organizatore volontiranja. Posljednjih godina poseban fokus je na razvoju jačanju školskih volonterskih klubova kao nositelja društvenog aktivizma unutar odgojno-obrazovnih ustanova.

Pročitajte