Gdje sam?

Volontiranje na razini Europe

Donosimo vam pregled najznačajnijih dokumenata vezanih uz volontiranje na razini Europe. Mnogi od njih potekli su iz Europske godine volontiranja 2011. te predstavljaju osnovicu za daljnji razvoj volonterstva na razini Europske unije kao i njezinih zemalja članica.

PRIOPĆENJE EUROPSKE KOMISIJE o politikama EU i volontiranju: Priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU [2011.] [171 kB]

Policy Agenda for Volunteering in Europe (P.A.V.E.), EYV 2011 Alliance // Skup politika vezanih uz volontiranje u Europi, Savez europskih mreža aktivnih u području volontiranja [2011.]

ZAKLJUČAK VIJEĆA EUROPSKE UNIJE: Uloga volonterskih aktivnosti u socijalnoj politici [2011.] [206 kB]