Gdje sam?

Lokalno volontiranje

Program namijenjen volontiranju u gradu Zagrebu zovemo Zagrebački volonterski servis. Njegov je cilj povezivanje građana s udrugama, ustanovama i inicijativama koje trebaju volontersku podršku i djeluju na području grada Zagreba. Program obuhvaća dugotrajno volontiranje u različitim udrugama i javnim ustanovama te kratkotrajne volonterske projekte – socijalne akcije.

Opširnije

Hrvatska volontira 2020. - "Važna društvena mreža"

Nacionalna kampanja Hrvatska volontira odvija se desetu godinu za redom! Iako se tradicionalno održava u svibnju, ove godine zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19 premještena je na 23. do 26. rujna 2020.

Opširnije

AktualniProjekti