Gdje sam?

Volontiraj na međunarodnoj konferenciji

Dragi volonteri i volonterke, Tacso ured u Hrvatskoj organizator je međunarodne konferencije „Sustavi osiguranja kvalitete za organizacije civilnog društva“ čiji je glavni cilj promovirati uvođenje sustava osiguranja kvalitete u organizacijama civilnog društva u spomenutim zemljama, a Hrvatska je izabrana za zemlju domaćina konferencije s obzirom na ukupnu razvijenost civilnog sektora i mogućnost da i drugima ponudi primjere dobre prakse.

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici i predstavnice organizacija civilnoga društva, kao i vladinih institucija nadležnih za suradnju s civilnim sektorom, iz Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

Više o projektu / Prijava.