Gdje sam?

Asistent u bazenu za rad s djecom s teškoćama u razvoju

 Plivački klub Natator provodi program po Halliwick konceptu za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju. Halliwick koncept je individualni pristup podučavanja u vodi svih osoba.

Uloga volontera je da uz upute trenera/voditelja grupe pripomogne podučavanju djece s poteškoćama u razvoju da sudjeluju u vodenim aktivnostima te da se samostalno kreću u vodi i nauče plivati.

Više o projektu kao i gumb za prjavu nalaze se OVDJE.