Gdje sam?

Bez granica

 Centar za mladež Zaprešić organizira radionice capoeire  za djecu s poremećajem iz autističnog spektra.

 Aktivnosti projekta u koje će biti uključeni volonteri su:
radionice capoeire za djecu s poremećajem iz autističnog spektra koje imaju jasno određenu strukturu: poticanje socijalnog kontakta na početku rada (zajednička igra koja doprinosi osjećaju pripadnost grupi), usvajanje osnovne teme – aktivnosti u kojima su djeca usmjerena na vlastito tijelo, rad u paru, grupi ili na objekt.